Wat bij … voor auto-ontlener?

Ongeval

Bestuurders zijn voorzichtiger wanneer ze met de auto van iemand anders rijden, weten we uit meer dan achttien jaar ervaring. Raak je toch betrokken bij een ongeval, dan wordt dit afgehandeld met de autoverzekering van de eigenaar. Indien zich schade voordoet, vullen zowel gebruiker als eigenaar een schadeformulier in en bezorgen dit aan Dégage. In geval van zware schade of vluchtmisdrijf doe je een aangifte, laat je een pv opstellen en zoek je getuigen.

Voor schade die jij hebt veroorzaakt en die niet gedekt wordt door de verzekering, draai je zelf op, met een maximum van 500 euro. Zijn de kosten hoger, dan past Dégage de rest van het bedrag bij uit de waarborgsommen van alle leden. Als de verzekering tussenkomt en de verzekeringspremie stijgt door schade die jij veroorzaakt hebt, betaal je daarvoor eenmalig een vast bedrag van maximum 300 euro (200 euro bij tussenkomst voor schade aan derden en/of 100 euro bij tussenkomst voor schade aan eigen wagen).

Let wel: rijden onder invloed of met overdreven snelheid is een ernstige overtreding. Gebeurt er een ongeval onder die omstandigheden, dan draai je volledig zelf op voor de kosten. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij ook de schade berokkend aan derden op jou proberen te verhalen.

Pech

Bel eerst even met de eigenaar, misschien heeft hij/zij een oplossing. Maar wees gerust: alle deelauto’s van Dégage hebben een pechverzekering!

Boete

We verwachten dat je de verkeersregels respecteert. Boetes betaal je als gebruiker dus volledig zelf. De eigenaar die ze toegestuurd krijgt, zal ze naar jou doorsturen.

Diefstal

In vijftien jaar is Dégage zo goed als gespaard gebleven van noodlottigheden. Als er toch iets gestolen zou worden en je hebt de auto “als een goede huisvader” achtergelaten, dan betaalt de vzw de waarde aan de eigenaar terug.

Het contract

Nog enkele onduidelijkheden? Dan kan je hier het autodeelcontract al inkijken.