De Dégage-vloot vergroent … aan dezelfde voordelige prijs

Bij de intake van nieuwe eigenaars houdt Dégage rekening met de ecoscore van hun auto. Dit heeft de voorbije vijf  jaar de emissies van de gedeelde vloot verlaagd. Een Dégage-auto scoort op milieuvlak beter dan de gemiddelde auto die in Vlaanderen rondrijdt. Deze vergroening heeft niet geleid tot duurdere auto’s. Door een auto te delen, hou je immers de kosten onder controle. Dit biedt kansen om het draagvlak voor de noodzakelijke vergroening van onze mobiliteit te verhogen.  

Milieuvriendelijkheid van de Dégagevloot stijgt en is hoger dan het Vlaamse gemiddelde

De ecoscore meet de globale milieuvriendelijkheid van een auto. Ze brengt broeikaseffect, luchtkwaliteit en geluidshinder in rekening. Ze houdt rekening met de uitstoot tijdens rijden en met de impact van productie van brandstoffen of elektriciteit. De ecoscore ligt tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de auto. Elektrische auto’s hebben de hoogste ecoscore, gevolgd door hybriden en auto’s op gas (CNG of LPG). Diesels hebben de laagste ecoscore. Benzine-auto’s zitten er tussenin. De gemiddelde ecoscore van de Dégagevloot is op 5 jaar tijd gestegen van 61 naar 66. Ter vergelijking, de ecoscore van het Vlaamse voertuigenpark steeg in die periode van 58 naar 63. De Dégage-vloot behoudt dus zijn voorsprong op de gemiddelde Vlaamse auto.

Minder gedeelde diesels, meer zuinige benzine-auto’s, auto’s op gas, hybriden en elektrisch

In 2015 bestond meer dan de helft van de gedeelde vloot uit dieselwagens. Nu is slechts 1 op de 5 deelauto’s nog een diesel. Ze maakten plaats voor meer propere benzine-auto’s, auto’s op gas, hybriden en elektrische voertuigen. 4 op de 5 Dégage-auto’s zit in deze categorie. Er zijn nu meer dan 30 elektrische auto’s in de vloot. 

Bij de intake van nieuwe eigenaars houdt Dégage rekening met de ecoscore. We zijn zeer streng geworden voor dieselauto’s omdat die meestal een te lage ecoscore hebben. Enkel in buurten waar we niet veel deelauto’s hebben, laten we nog diesels toe. Ook voor camionettes of minibussen zijn we soepeler, omdat het aanbod aan niet-diesels nog niet hoog is.

Een hogere ecoscore maakt een auto niet duurder

Dégage telt nu meer dan 450 deelauto’s en monitort al meer dan 25 jaar de kostprijs van haar auto’s. Wat blijkt? Milieuvriendelijkere auto’s zijn niet duurder dan vervuilende modellen. Integendeel, auto’s op gas met een hoge ecoscore blijken goedkoper dan de varianten op benzine of diesel. Ook de elektrische auto’s hebben een vergelijkbare kost per km als hun fossiele tegenhangers. Elektrische auto’s zijn duurder in aankoop, maar goedkoper in gebruik. Zo kost bij Dégage per kilometer een Renault Kangoo op benzine gemiddeld lichtjes meer dan een Renault Zoë. Doordat we geen grote kostenverschillen merken tussen elektrische en fossiele auto’s kunnen de gebruikers voor beide type auto’s hetzelfde tarief betalen.

Autodelen kan weerstand tegen lage-emissiezones afbouwen

De invoering van lage-emissiezones of strengere emissienormen wordt vaak voorgesteld als een keuze tussen milieu of portemonnee. Dit beeld klopt niet. De kostprijs per km hangt vooral af van het aantal gereden (en gedeelde) kilometers en niet van de milieuvriendelijkheid van een auto. Wat geld kost, is een auto die vaak stilstaat. Door je auto te delen, verminder je de vaste kosten van autobezit. Bovendien biedt een grote gedeelde vloot iemand met een oude vervuilende auto in een lage-emissiezone de kans om zijn auto weg te doen, zonder zijn mobiliteit te verliezen. Die krijgt immers toegang tot een goedkope deelauto die wel milieuvriendelijk is. Door burgers auto’s te laten delen, kunnen we sneller auto’s vergroenen, het aantal auto’s verminderen en iedereen toch mobiel houden tegen betaalbare prijs. Steden zouden deze troef meer moeten uitspelen in hun communicatie over lage-emissiezones.  

Hoe verder vergroenen?

Het aanbod aan auto’s met een hogere ecoscore is gestegen. Dégage zal bij de intake van auto’s daarom een hogere ecoscore eisen, zodat het dieselaandeel verder daalt. De voorbije 5 jaar maakten we de omslag van diesel naar benzine. De volgende 5 jaar staat in het teken van de verschuiving van benzine naar (deels) elektrisch. Dit is een taaiere opgave. Dit vergt niet alleen een ander soort auto, maar ook andere laadinfrastructuur en groene energie-opwekking. Dégage zal daarom een strategie uitwerken om deze kanteling kostendelend te maken voor al haar leden.