Dégage vergroent

De voorbije 6 jaar maakte 48% van de dieselauto’s plaats voor properdere auto’s.

In 2015 bestond meer dan de helft van de gedeelde vloot uit dieselwagens. Nu is slechts 29% van de deelauto’s nog een diesel. Ze maakten plaats voor zuinigere benzine-auto’s, auto’s op gas, hybriden en elektrische voertuigen. Deze laatste vertegenwoordigen met 19 exemplaren nu 6% van de vloot.

De gemiddelde ecoscore van de Dégage-vloot steeg op 6 jaar tijd van 61 naar 67

Bij de intake van auto’s legt Dégage minimale uitstootcriteria op a.d.h.v. de ecoscore van de auto. Dit heeft de voorbije 6 jaar de emissies van de gedeelde vloot verlaagd. De gemiddelde ecoscore van de Dégage-vloot is op 6 jaar tijd gestegen van 61 naar 67. We zijn zeer streng geworden voor dieselauto’s omdat die meestal een te lage ecoscore hebben. Hieronder de samenstelling van de Dégage-vloot volgens ecoscore in 2015, 2020 en 2021.

De ecoscore[1] is een maat voor de milieu-impact van de auto en houdt rekening met emissies zoals CO2, fijn stof en NOX die optreden tijdens rijden of bij productie van brandstoffen.

[1] De ecoscore meet de globale milieuvriendelijkheid van een auto. Ze brengt broeikaseffect, luchtkwaliteit en geluidshinder in rekening. Ze houdt rekening met de uitstoot tijdens rijden en met de impact van productie van brandstoffen of elektriciteit. De ecoscore ligt tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de auto. Elektrische auto’s hebben de hoogste ecoscore, gevolgd door hybriden en auto’s op gas (CNG of LPG). Diesels hebben de laagste ecoscore. Benzine-auto’s zitten er tussenin.

De Dégage-auto is minder vervuilend dan de gemiddelde auto in Vlaanderen

Door deelauto’s te selecteren op hun ecoscore, veroorzaakt de gemiddelde Dégageauto minder uitstoot van NOX, fijn stof en CO2 dan de gemiddelde auto die in België rondrijdt. In België reed in 2021 nog 44% van de auto’s op diesel en bedroeg het aantal elektrische auto’s minder dan 0,7 %. Daarmee haalt de Dégage-vloot een hogere ecoscore dan de gemiddelde auto die in België rondrijdt.

Bij Dégage rijd je elektrisch aan dezelfde voordelige prijs

De vergroening binnen Dégage heeft niet geleid tot duurdere auto’s. Door een auto te delen, hou je de kosten ervan onder controle. Een elektrische auto is qua prijs vergelijkbaar met een benzine- of dieselauto, als je rekening houdt met alle kosten van aankoop, onderhoud, verzekering en verbruik. Binnen Dégage verschilt de kilometerkost van een elektrische auto nauwelijks van die van een benzine-auto. Dit dankzij de schaalgrootte en het optimaal inzetten van de voertuigen, ook op langere termijn. Meer info over elektrisch rijden vind je hier.

Binnen een deelsysteem is de financiële drempel voor de aankoop van een elektrische auto daardoor minder groot. Dit verklaart ook het hogere aandeel aan elektrische voertuigen binnen Dégage. 6% van de auto’s binnen Dégage zijn elektrisch, terwijl dit voor het Belgische voertuigenpark nog geen 0,7 % is.

Dégage stimuleert bij haar leden het gebruik van een voertuig op maat

De gemiddelde Vlaming verkiest veelal een grote wagen t.o.v. een kleiner, zuiniger model voor die ene verplaatsing waarbij een groter model nodig is. Nochtans volstaat voor de meeste verplaatsingen een stadswagen. Hierdoor rijden er in Vlaanderen onnodig grote en onveilige auto’s rond. Dankzij het gevarieerde aanbod van Dégage kunnen de leden een model kiezen dat het meest geschikt is voor hun verplaatsingen.

Ook eigenaars kunnen andere deelauto’s gebruiken. In 2021 werden 5 deelwagens door hun eigenaar vervangen door een nieuwer en zuinig model. Eigenaars worden ook bewust van de milieu-impact van hun deelwagen.

 

Lees meer: Dégage zorgt voor minder autokilometers