Eerste autodeelhub

Eerste autodeelhub

Op zaterdag 28 januari werd de allereerste autodeelhub van Gent in de Muinklaan officieel geopend. Op deze voorbehouden standplaats voor autodelen kunnen deelwagens parkeren van erkende autodeelsystemen. Dus ook Dégage!

Gent heeft de ambitie om tegen 2020 vijfhonderd voorbehouden standplaatsen autodelen te creëren op diverse locaties in de stad. Dit kadert in het autodeelplan van Gent dat in 2016 is gelanceerd. Samen met de parkeervergunningen voor deelauto’s zorgt Gent met deze parkeerplaatsen voor een autodelen stimulerend parkeerbeleid.