Wat bij … voor fiets-ontleners?

Ongeval

Ook al ga je voorzichtig om met de fiets, een ongeval of tegenslag kan iedereen overkomen. 

Op het moment van schade/ongeval

Bij een ongeval of schade vragen we de ontlener steeds om:

  • de eigenaar van de fiets zo snel mogelijk op de hoogte te brengen;
  • een schadeformulier in te vullen in degapp (net zoals bij het autodelen)

Zodra dit gebeurd is, zal Dégage contact opnemen met ontlener en eigenaar om de schade en mogelijke oplossing te bespreken.

Opgelet: Indien een auto betrokken is, zorg dan dat het Europees aanrijdingsformulier van de wagen correct is ingevuld. 

Franchise

Net zoals bij wagens hanteert Dégage een franchise. Bij schade of diefstal is de aansprakelijkheid van jou als ontlener beperkt tot 2/3de van de herstellingskost met een maximum van €250.

Is er bijvoorbeeld een herstelling noodzakelijk van 120 euro dan betaal je als ontlener 80 euro (⅔). Bedraagt de herstellingskost 640 euro dan betaal je het maximum van 250 euro (en niet €426,7 =⅔)

Opgelet: rijden onder invloed of tegen de verkeersregels in is een ernstige overtreding. Gebeurt er een ongeval onder die omstandigheden, dan draai je volledig zelf op voor de kosten. In dat geval kan de verzekeringsmaatschappij ook de schade berokkend aan derden op jou proberen te verhalen.

Boete

We verwachten dat je de verkeersregels respecteert. Boetes betaal je als gebruiker dus volledig zelf.

 

Diefstal

Fietsen zijn gevoeliger voor diefstal dan wagens. Wees daarvan bewust en gebruik steeds het voorziene slot van de eigenaar. Maak de fiets aan het frame met dit slot vast aan een vast bevestigingspunt. In geval van diefstal verwittig je de eigenaar leg je onmiddellijk klacht neer bij de gerechtelijke autoriteiten of de politie. Was de fiets op slot en is het bijvoorbeeld duidelijk dat het slot werd opengezaagd of iets dergelijks, dan bekijken de eigenaar, Dégage en de verzekering wat een mogelijke oplossing is. Als ontlener betaal je in dit geval de franchise van maximum 250 euro. Kun je niet aantonen dat de fiets op slot was (geen sleutel), dan betaal je als ontlener de restwaarde van de fiets.