Maak kennis met onze gloednieuwe freelancers

Dégage heeft er twee nieuwe freelancers bij! We verwelkomen Kirsten Leurs uit Moscou (de Gentbrugse variant) en Sissi Vlamynck, ook uit Gent (regio UZ). We stellen ze hier graag aan je voor.

Wat ga je doen bij Dégage?

Sissi: Ik ga aan de slag om interne en externe projecten coördineren. Een project dat op touw staat, is het verbeteren van de interne communicatie. De organisatie groeit, dus hoe zorgen we ervoor dat elkeen de informatie blijft krijgen die hij nodig heeft of wil krijgen? Een voorbeeld van een extern project, dat we samen met Gentse partners uitvoeren, gaat over vervoersarmoede. Hoe kan autodelen, en Dégage in het bijzonder, ertoe bijdragen dat mensen minder beperkt zijn in hun mobiliteit? Leden die hier ideeën over hebben (mogelijke partners, interessante insteek) mogen me dit steeds laten weten via info@degage.be. Alle input is welkom!

Daarnaast ondersteun ik ook een aantal werkgroepen binnen Dégage, o.a. fietsdelen, vergroening, kwaliteitszorg, wijkwerking, vrijwilligers. Wat dit laatste betreft, willen we met Dégage een paar extra stappen zetten. De vele vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. We willen hen de nodige ondersteuning en waardering blijven bieden. Dus ook daar hoop ik de komende tijd aan te kunnen meewerken.

Kirsten: Naast de dagelijkse werking zal ik verschillende processen optimaliseren. Zoals Sissi al aangaf, blijft onze organisatie groeien. Nu we met steeds meer wagens en leden zijn, neemt het aantal auto’s dat maandelijks instapt toe, het aantal vragen van leden, het aantal schadegevallen, het aantal software-matige foutjes, de uitzonderingen op de regels, enzovoort. Om de tijd van elke vrijwilliger zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten en meer tijd over te houden voor echt fijne dingen, zal ik proberen om dit allemaal wat gestroomlijnder te laten verlopen. Ik neem hierin het voortouw, maar kan dit onmogelijk zonder allerlei input van vrijwilligers, freelancers, eigenaars en leden. Samen voor een toporganisatie!

Hoe ben je bij Dégage terechtgekomen?

Kirsten: In 2007 babysitte ik op het kindje van een sympathiek koppel dat hun auto deelde via Dégage. Ik volgde in augustus van dat jaar een infosessie bij Gerbrand en was meteen onder de indruk van het systeem. Maar rijden in een grote stad vond ik als plattelandskind toch maar te gevaarlijk en uit schrik voor ongevallen (en nog meer voor verzekeringskwesties die daaraan vasthangen) werd ik pas 10 jaar later lid. Dan wel meteen vollenbak met een vrijwilligersengagement voor het inschrijven van nieuwe wagens en specifiek daarin de verzekeringen… of hoe het toch kan keren. 🙂

Sissi: Ik kende de werking van Dégage al omdat een aantal vrienden lid zijn, maar ik was veel minder betrokken dan Kirsten. Ik zag de vacature van Dégage passeren voor projectverantwoordelijke en die sprak me zó hard aan. Zowel de opdracht als de missie van de organisatie is helemaal waar ik voor sta. Ik ben de dag zelf in mijn pen gekropen, want de datum van indiening was ook net verstreken 😊. Ik was heel blij dat ik het nog net gehaald heb.

Waarom wilde je bij Dégage aan de slag gaan?

Sissi: Zoals gezegd kan ik me helemaal vinden in de missie van Dégage (minder auto’s, meer buurt, meer verbondenheid) en zeker de manier waarop de organisatie dit bereikt via een kostendelend systeem, voornamelijk draaiend op vrijwillig engagement, enzovoort. Wie wil daar nu geen deel van uitmaken? Ik weet dat dit allemaal redelijk wollig klinkt, maar Dégage moet zeker niet onderdoen voor menig andere organisatie. Er wordt volop ingezet op datacollectie, meten van impact, manieren zoeken om nog duurzamer en inclusiever te zijn,… We gebruiken misschien minder de gekende marketing labels, maar Dégage is een heel actuele organisatie.

Kirsten: Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik krijg ook veel voldoening van de tijd die ik in de organisatie steek en ik hoop dat alle andere vrijwilligers (en eigenaars en leden) hetzelfde gevoel kunnen ervaren. Daarom wil ik graag maximaal inzetten op een fijne, efficiënte ervaring voor iedereen.

Wat is je (verre) droom voor Dégage?

Kirsten: Hoe fijn zou het zijn (maar misschien is het een beetje idealistisch) als we allemaal gewoon terug ruimte hebben in de stad om te spelen en parkeerruimte niet verspillen aan wagens of bakfietsen die veel te veel stil staan. Ik zou het heerlijk vinden als het op een dag vreemd wordt gevonden om nog een eigen niet-gedeelde wagen te bezitten. In minder utopische dagdromen zou ik het gewoon fijn vinden als we kunnen verder bouwen aan het verhaal dat we nu al meer dan 20 jaar schrijven.

Sissi: Ik kan me wel vinden in de droom van Kirsten 😊. Deeleconomie, en zelfs particulier delen, als volwaardig onderdeel van de gewone economie, en niet langer een niche. Dit zou ook betekenen dat de deeleconomie inclusiever is. Op middellange termijn hoop ik dat de groei die we nu aan het inzetten zijn zich doorheen Vlaanderen mag verderzetten. Verder hoop ik dat we als Dégage meer en meer kunnen we wegen op het beleid om de belangen van (particuliere) deelsysteem te verdedigen.

Wat vind je het leukst aan Dégage?

Kirsten: De enorm fijne sociale contacten. De heerlijke kronkels ontdekken in anderen hun hersenen, de speeltuin die het is, de durf om buiten de gekende paden te treden en door te proberen iets geweldigs uit de grond te stampen. Het “samen zijn we Dégage”-gevoel. Dat is iets wat ik graag nog eens in de verf wil zetten. Ieder lid, actieve vrijwilliger of niet vormt een deel van Dégage. We zijn geen bedrijf, we zijn geen dienst, we zijn samen Dégage, dus laten we het ook samen fijn maken! Hopelijk tot gauw op een informele drink/pic-nic/sleuteloverdracht! En tot die tijd ben ik te vinden in de mailbox 😉

Sissi: Ik ben natuurlijk opgestart in volle coronaperiode en de fijne sociale contacten waar Kirsten het over heeft, heb ik nog niet ten volle mogen ervaren. Niettemin vind ik het heel motiverend om dag in dag uit omringd te zijn door zo’n geëngageerde vrijwilligers. Zelfs online en aan de telefoon merk ik het ‘samen zijn we Dégage’-gevoel waarvan Kirsten spreekt. Wat ik ook leuk vind, is dat Dégage heel toekomstgericht is: wat kan beter, waar willen we naartoe, hoe kunnen we onze missie nog beter waarmaken? Deze beslissingen worden niet door één CEO of directiecomité genomen, maar worden met zoveel mogelijk leden, op zoveel mogelijk bijeenkomsten, op de tafel gegooid. Ook het nemen van beslissingen wordt gedeeld 😊