Zo kijkt Dégage naar de toekomst

Zo kijkt Dégage naar de toekomst

Dégage maakt plannen voor de toekomst. Hieronder kan je alles lezen over ons Toekomstplan 2020-2025. We focussen daarbij op zes speerpunten waar we samen met onze leden de komende vijf jaar aan willen werken.

Voor een bloeiende Dégage werking is het de bedoeling dat lokale mensen nu en dan infosessies en bekendmaking verzorgen. Op die manier kwamen er de voorbije jaren al Dégage werkingen bij in Brugge, Roeselare, Antwerpen, Halle, … Dégage autodelen kan overal waar er geïnteresseerde particuliere eigenaars en leners zijn. Wie na kennismaking goesting krijgt om op te starten in eigen buurt, kan dat met Dégage bespreken. Deze nieuwe Dégage ambassadeur brengt dan een startgroep geïnteresseerde leners en eigenaars op de been voor een infosessie. Dégage helpt onder andere door de eerste infosessie(s) mee ter plaatse te komen, en door startpakketten voor lokale overheden te voorzien die de opstart van een lokale werking willen stimuleren. Op die manier helpt Dégage steeds meer mensen om voertuigen te delen, voor socialere buurten en een betere leefomgeving.

Auto- en fietsdelen, dat betekent een auto of fiets kunnen gebruiken wanneer je hem nodig hebt. Bloemetjes brengen naar je oma en opa (op veilige afstand), een rit naar het containerpark, of je buren helpen verhuizen? Met Dégage kan dat en zal dat in de toekomst ook blijven kunnen. Dégage (eigenaars, leners, vrijwilligers en bestuur) staat klaar om voor iedereen betrouwbaar en betaalbaar vervoer te verzorgen.

Alle Dégage-leden zorgen er samen voor dat de hele werking goed verloopt: van een praktisch reservatiesysteem over goede sleutelafspraken tot duidelijke en eerlijke kostenverdeling over de leden. Zo maken we van Dégage een auto- en fietsdeelsysteem dat praktisch, betrouwbaar én betaalbaar is. Daar willen we ook de komende jaren ook op blijven inzetten. Dégage is een systeem waarop je kan rekenen en daar willen we ook de komende jaren op blijven inzetten.

Niet iedereen heeft een auto. Voor sommigen is dit een heel bewuste keuze, omdat ze voldoende aan hun trekken komen met fiets en openbaar vervoer. Voor anderen is het een financiële noodzaak. Steeds meer mensen ontdekken dat de fiets een perfect alternatief biedt voor de auto en sinds corona leren velen dat ze hun werk ook kunnen doen met heel wat minder autokilometers. Toch is volledig autoloos gaan voor sommigen nog een brug te ver. Maar wat dan met die dure auto die voor een groot deel van de tijd stilstaat?

Dégage wil zoveel mogelijk mensen de kans geven hun auto op een betrouwbare en veilige manier te delen met hun buurt. We geven mensen zonder auto de kans om een auto te gebruiken wanneer ze niet met de fiets of het openbaar vervoer kunnen. Tegelijkertijd kunnen anderen hun wagen wegdoen, maar er toch nog toegang toe hebben op die weinige keren dat ze er wél één nodig hebben. Resultaat: op straat verdwijnen geparkeerde auto’s en komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers, want ook zij hebben recht op mobiliteit. Daarom zal Dégage haar netwerk van deelauto’s de komende jaren sterk uitbreiden over heel Vlaanderen. Via een eerlijk systeem van kosten delen zonder winstmotief, wil ze autodelen zo goedkoop mogelijk blijven aanbieden. Dégage blijft ook investeren in delen van plooi- en bakfietsen en speedelecs. Zo kunnen mensen voor elke verplaatsing het juiste vervoermiddel kiezen. Dégage zal haar buurtwerking versterken om de positieve impact van autodelen in de wijk zichtbaar te maken en aantrekkelijk voor een brede groep.

Bij Dégage deel je auto’s en fietsen met alle leden. In praktijk komt dat er vaak op neer dat je vooral de auto of fiets met mensen in je nabijheid deelt. Fervente auto- of fietsdelers leren daardoor vaak hun buren én buurt beter kennen. Met Dégage kom je op plaatsen in je eigen buurt, waar je voordien nog niet was en leer je mensen kennen die je voordien nog niet kende. We zetten sterk in op het bij elkaar brengen van alle leden, binnen en buiten hun eigen buurt. De wijkwerkingen in Gent zijn hier een mooi voorbeeld van. 

Onze delers (van auto’s én fietsen) dragen ook zorg voor hun buurt. Dégage maakt namelijk plaats: minder auto’s betekent immers meer ruimte voor ontmoeting tussen buurten, tot meer sociale contacten, tot meer solidariteit. Dat is waar Dégage voor staat en waar ze de komende vijf jaar nog sterk op wil inzetten.

Dégage deelt. Heb je een wagen of fiets, dan deel je hem met anderen. Zo zorgen we ervoor dat anderen de aankoop van een wagen of fiets kunnen vermijden en zo maken we het verschil: minder auto’s, minder file, minder uitstoot, minder grondstoffenverbruik. Op die manier dragen we sterk bij aan een beter klimaat en aan een betere omgeving voor iedereen.

Daarbovenop gaan we sterk inzetten op het vergroenen van onze vloot en willen we ons zo organiseren dat onze leden (en anderen) de voordelen zien van milieuvriendeiljke verplaatsingen zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Dégage, dat zijn burgers. Enthousiastelingen die zich willen inzetten voor een betere omgeving, die solidair zijn met elkaar, die willen delen. Alleen door onze leden staan we waar we vandaag staan, alleen door de helpende handen van onze vrijwilligers groeiden we zoals we deden. Intussen zijn we een gigantische groep delers, verspreid over heel Vlaanderen. Ons doel is om deze groep mensen te kennen en erkennen en samen met hen aan de slag te gaan voor een beter leefmilieu. Bij Dégage is iedereen welkom, heeft ieder zijn eigen talent en draagt iedereen bij om de organisatie sterker te maken.

Wil je graag ons hele toekomstplan lezen? Dat kan hier!

Veel leesplezier!